::::::ยินดีต้อนรับ::::::
 + หน้าแรก
 + บทความ - งานวิจัย
 + ข่าวประชาสัมพันธ์
 + ภาพกิจกรรม
 + กระดานข่าวคณะ
 + ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ
 + บุคลากรภายในคณะ
 + ติดต่อคณะ

 + ฝ่ายวิชาการและวิจัย
 + ฝ่ายบริหารและวางแผน
 + ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 + การประเมินผล ก.พ.ร.มทรพ.
 + รายงานประจำปี2548 มทรพ.

 + การประกันคุณภาพ [ QA ]
 + การจัดการความรู้ [ KM ]

ระบบบริการออนไลน์
 + ระบบบริการอีเมล์
 + ระบบบริการการศึกษา
 + ระบบบริการข้อมูล
 + ระบบบริการห้องสมุด

ฐานข้อมูลวิจัย
 + ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
 + หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษา
 + สหกิจศึกษา
 + กองทุนเงินให้กู้ยืม ฯ
 + ระบบการเงินเพื่อการศึกษา


รับรู้ข่าวสาร Online

เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยรัฐ
คม ชัด ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
บ้านเมือง
The Nation
สยามสปอร์ต
ดูทีวี Online

 

news นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์บันทึกรายการเด็กไทยวันนี้ ทางช่อง 7

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ทีมผู้ถ่ายทำรายการ"เด็กไทยวันนี้" ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้เข้าถ่ายทำราย โดยนำเสนอความเป็นมาของนักศึกษาไทยที่ไปคว้าตำแหน่งชนะเลิศการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย รายการ "เอเชียสตาร์ อวอดร์ด 2006" ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา

news โชติเวชมอบกระเช้าปีใหม่ขอบคุณสื่อต่าง

ทีมประชาสัมพันธ์ มทร. พระนคร โชติเวช พร้อมด้วย นางสาวชลีกร จุลกะเศียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นายอาพร เตียวตำนัก และ นายกฤษฎา เติมเจิม นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มอบกระเช้าปีใหม่ขอบคุณสื่อต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะและมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

news นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัล “ เอเชียสตาร์ อวอร์ด 2006” ในงานประกวดASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) ประเทศอินเดีย
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในงาน ASIAN PACKAGING FEDERATION (APF) ณ เมืองMumbai ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2549 โดยมีประเทศที่ส่งงานเข้าร่วมประกวด 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินเดีย ศรีลังกา ญี่ปุ่นและ บังคลาเทศ และในประเภท Student มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 33 ผลงาน และประเทศไทย ได้รับรางวัล 8 ผลงาน โดยผลงานที่จะส่งเข้าประกวดใน Asia Star จะต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้นักศึกษาจากโชติเวชได้รับ รางวัล Thai Star Packaging Award 2006 จากประเทศไทยมาก่อนจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในครั้งนี้
     ผลการประกวดนักศึกษาจากโชติเวชได้คะแนนเรียงลำดับที่1-3 จาก 33 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
     ลำดับที่ 1 นายอาพร เตียวตำหนัก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
     ลำดับที่ 2 นายกีรติ วิบูลย์ดล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
     ลำดับที่ 3 นายกฤษฎา เติมเจิม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
     โดยในการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ประโยชน์ใช้สอย ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความน่าสนใจด้านกราฟฟิก และคะแนนภาพรวมของชิ้นงาน

 
     
 

 
 

 

 
       
 
ขอสงวนลิขสิทธิ์โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 ..
โทรศัพท์ : 0-2282-8531-2 , 0-2281-0545 ต่อ 401,603 แฟกซ์ : 0-2282-4490