ภาพการประกวดการจัดสวนถาดจำลอง
MICKEY' S GROOVY PARK

            " ทีมอยู่สมบูรณ์ " นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ นายคณิต อยู่สมบูรณ์ นางสาวหญิง  มัทนัง และนายสุริยา  มุลินิล   คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดการจัดสวนถาดจำลอง" MICKEY'S GROOVY PARK "
จัดโดยบริษัท ฟันคาแรคเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพุธที่ 16 ธ.ค. 52 ภายในงาน Disney magical celebration 2009
ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพระราม 2 กรุงเทพมหานคร